top of page

Remote learning support

Public·14 members

Nevoile lui, nevoile ei: cum să aveți o relație de cuplu durabilă și fericită


Nevoile lui, nevoile ei: cum sÄ aveÈi o relaÈie de cuplu durabilÄ Èi fericitÄ




DacÄ vÄ ÃntrebaÈi cum sÄ vÄ ÃmbunÄtÄÈiÈi relaÈia de cuplu Èi sÄ preveniÈi infidelitatea, atunci cartea Nevoile lui, nevoile ei: secretele unei relaÈii de cuplu durabile de Willard F. Harley Jr. este o lecturÄ obligatorie pentru voi. AceastÄ carte vÄ va ajuta sÄ ÃnÈelegeÈi nevoile emoÈionale ale partenerului vostru Èi sÄ le satisfaceÈi Ãn mod constant, astfel ÃncÃt sÄ vÄ simÈiÈi iubiÈi, respectaÈi Èi apreciaÈi.




nevoile lui nevoile ei pdf download



Autorul, un psiholog Èi consilier marital cu o experienÈÄ de peste 40 de ani, a identificat cele mai importante zece nevoi emoÈionale ale bÄrbaÈilor Èi femeilor Ãntr-o relaÈie de cuplu, pe baza a mii de cazuri studiate. Aceste nevoi sunt:


 • AfecÈiune



 • ConversaÈie



 • Honestitate Èi deschidere



 • Sprijin financiar



 • Angajament familial



 • AtracÈie fizicÄ



 • Sprijin domestic



 • LiniÈte



 • AdmiraÈie



 • ActivitÄÈi recreative ÃmpreunÄ



Autorul explicÄ Ãn detaliu fiecare nevoie Èi oferÄ sfaturi practice pentru a le Ãndeplini Ãn mod eficient. De asemenea, el prezintÄ modalitÄÈi de a depÄÈi obstacolele care pot apÄrea Ãn calea unei relaÈii armonioase, cum ar fi lipsa de timp, stresul, monotonia sau tentaÈiile exterioare. El susÈine cÄ secretul unei relaÈii de cuplu durabile este sÄ creaÈi un mediu de iubire care sÄ vÄ protejeze de orice ameninÈare la adresa fidelitÄÈii voastre.


DacÄ sunteÈi interesaÈi sÄ citiÈi aceastÄ carte minunatÄ Èi sÄ aplicaÈi principiile ei Ãn viaÈa voastrÄ, puteÈi descÄrca varianta PDF a cÄrÈii de pe urmÄtoarele site-uri:


 • https://www.elefant.ro/nevoile-lui-nevoile-ei-secretele-unei-relatii-de-cuplu-durabile_b96d1615-f8f7-4efb-b58a-5da7c77e71e6



 • https://www.scribd.com/document/449185064/Nevoile-Lui-Nevoile-Ei-Willard-F-Harley-pdf



 • https://ro.scribd.com/document/444312174/Nevoile-Lui-Nevoile-Ei-Willard-F-Harley-pdf



SperÄm cÄ aceastÄ carte vÄ va inspira sÄ vÄ construiÈi o relaÈie de cuplu durabilÄ Èi fericitÄ


Dar cine este autorul acestei cÄrÈi remarcabile Èi cum a ajuns sÄ scrie despre nevoile lui Èi nevoile ei? Willard F. Harley Jr. este un psiholog Èi consilier marital recunoscut la nivel internaÈional, cu o carierÄ de peste 40 de ani Ãn domeniul sÄnÄtÄÈii mentale. El Èi-a obÈinut doctoratul Ãn psihologie la Universitatea din California, Santa Barbara, Ãn 1967 Èi este un psiholog licenÈiat Ãn Minnesota din 1975.


Ãn primii zece ani dupÄ obÈinerea diplomei, el a predat psihologia la nivel de licenÈÄ Èi masterat. Ãn acea perioadÄ, el a fost Èi un consilier marital frustrat, cu puÈin succes Ãn a ajuta cuplurile. Ãn 1973, el a descoperit cÄ nu era singurul care eÈua Ãn a salva cÄsniciile - aproape toÈi profesioniÈtii din domeniul terapiei de cuplu se confruntau cu aceeaÈi problemÄ. AÈa cÄ a petrecut urmÄtorii doi ani proiectÃnd o abordare complet nouÄ (vezi Cum a ÃnvÄÈat Dr. Harley sÄ salveze cÄsniciile). CÃnd rata sa de succes a crescut vertiginos Ãn 1977, el Èi-a dat demisia de la postul sÄu de profesor pentru a se dedica Ãn totalitate consilierii.


Ãn urmÄtorii zece ani, practica sa solo s-a dezvoltat Ãn cea mai mare reÈea de clinici de sÄnÄtate mintalÄ din Minnesota (treizeci Èi douÄ de locaÈii) cu peste o sutÄ de psihiatri, psihologi, asistenÈi sociali Èi consilieri pentru dependenÈa chimicÄ care lucrau cu el pentru a oferi o gamÄ completÄ de servicii de sÄnÄtate mintalÄ. El a devenit furnizorul exclusiv de servicii de sÄnÄtate mintalÄ Èi dependenÈÄ chimicÄ Ãn zece judeÈe Èi avea birouri Èi Ãn alte judeÈe. Una dintre responsabilitÄÈile sale era sÄ scrie materiale de sprijin pentru programul clinic pe care Ãl conducea. El a creat peste o sutÄ de chestionare Èi a scris numeroase articole care erau date clienÈilor ca parte a terapiei lor. Printre materialele pe care le-a scris se numÄrÄ Èi cartea Nevoile lui, nevoile ei, care a fost publicatÄ pentru prima datÄ Ãn 1986. DeÈi a fost scrisÄ pentru a fi un text de sprijin pentru programul sÄu de consiliere maritalÄ, Ãn trei ani a devenit un bestseller naÈional Èi o referinÈÄ de bazÄ pentru consilierii maritale din Ãntreaga naÈiune.


Ãn 1988, el s-a trezit cÄ ÃÈi petrece aproape tot timpul administrÃnd clinicile sale Èi foarte puÈin timp fÄcÃnd ceea ce Ãi plÄcea cel mai mult - ÃmbunÄtÄÈind programul sÄu de terapie maritalÄ. AÈa cÄ a Ãnceput sÄ le cedeze clinicile consilierilor care lucrau cu el Èi proprietatea ultimei sale clinici a fost transferatÄ Ãn 1993. De atunci, el a scris alte 19 cÄrÈi Èi sute de articole.


Dr. Harley continuÄ sÄ scrie, sÄ vorbeascÄ Èi sÄ conducÄ seminarii Ãn SUA Èi Canada. InformaÈii privind aranjamentele de rezervare pentru seminarul sÄu de weekend se gÄsesc la Cum sÄ te ÃndrÄgosteÈti Èi sÄ rÄmÃi ÃndrÄgostit Seminar. Dr. Èi doamna Harley gÄzduies e0e6b7cb5c


About

Welcome to the group! You can connect with other members, ge...
bottom of page